Pracovní potápění

Jsme profesionální pracovní potápěči. Máme mnohaleté zkušenosti s projekty potápěčsko-technické infrastruktury v České republice i v zahraničí.

Zvládáme kompletní spektrum potápěčských prací jako jsou opravy, revize, údržby vodních děl, podvodní svařování nebo spolupráci se záchranářskými a filmovými štáby.

Zakládáme si na bezpečnosti a správných technologických postupech. Naši potápěči mají všechna potřebná oprávnění, zdravotní prohlídky a pravidelně absolvují odborná školení.

Zabýváme se také odbornou edukací a servisem vybavení Kirby Morgan v našem sídle v Praze.


 • Opravy a údržba vodních staveb
 • Podvodní svařování, pálení, řezání
 • Vyhledávání a záchrana utopených plavidel
 • Průzkumy vnitřních a venkovních prostor
 • Vstup do uzavřeného prostoru
 • Výstavba ocelových konstrukcí a provizorního hrazení
 • Podvodní betonování
 • Spolupráce se stavební technikou
 • Hydraulické a pneumatické vrtání jádrových otvorů
 • Údržba a hrazení malých vodních elektráren (MVE)
 • Odsávání sedimentu
 • Sanace pomocí PU pryskyřic
 • Kontrola SHZ nádrží
 • Vypracování závěrečných zpráv

 • Hydropol Project a.s.
 • Sellier & Bellot
 • Trigorn a.s.
 • Povodí Ohře
 • Povodí Vltavy
 • Povodí Labe
 • Majitelé malých vodních elektráren
 • Stavební firmy Pontex, Agromeli
 • Geodetická firma Trigorn, Švédsko

Kompletní reference zde

 • Pro revize a prohlídky špatně přístupných nebo nebezpečných míst používáme podvodní dron ROV-500
 • Pro práci v toxických a nedýchatelných prostředích nebo pro práci v podmínkách vysokého tlaku používáme přetlakové helmy DSL A-2Air
 • Specializujeme se na opravy, údržby a revize SHZ nádrží
 • Máme zkušenosti se saturačním potápěním. František Harant se účastnil všech tří podvodních misí unikátního projektu Hydronat Project.

Naši pracovní potápěči jsou držiteli platného potápěčského osvědčení Potápěč pracovní 69-014-H dle Národní soustavy kvalifikací

Všichni naši pracovní potápěči mají platné potvrzení o zdravotní způsobilosti od posudkového potápěčského lékaře.


V čem jsme výjimeční