Nymburk - hrazení MVE

MVE Nymburk prošla před několika lety rozsáhlou rekonstrukcí. Ze stávajících 5 turbín se měnily 3 za nové.

Pro tuto práci je třeba připravit pracovní místo tak, aby v celém prostoru turbíny (včetně savky) nebyla voda. Bylo zapotřebí vyrobit a postavit provizorní hrazení na spodní vodě. Hrazení bylo ze štětovnic a díky němu mohli dělníci vyměnit celou turbínu a upravit betony savky tak, aby odpovídali výkonu nových turbín.