MVE Káraný - pálení štetovnic

Po dokončení výstavby MVE Káraný se odstraňovali larzenové stěny na horní a spodní vodě. Odstraňování larzen se provádí pálením při teplotě 5.000°C. K pálení se používají termické nebo uhlíkové tyče, které se za pomocí kyslíku a vysokého elektrického proudu pod vodou zapálí.