Barrandovské ateliéry jsou mekou filmařů a českého, ale i zahraničního filmu. Při natáčení Švédského filmu jsme asistovali skvělému kameramanovi Matěji Cibulkovi.

Druhé pokračování slavného filmu Unaveni sluncem si vzal opět na starost ruský režisér Nikita Michalkov.

Každoročně jezdíme do Chorvatska. Městečko Bol na ostrově Brač je nádherné místo pro relax a sportovní odpočinek.

Pro teplárnu v Praze Holešovicích jsem prováděli průzkum starých zavodňovacích kanálů, těsnění vstupů odběrného kanálu, odsávání sedimentu v zaplavovacím objektu. Veškeré práce se prováděli v uzavřených a stísněných prostorách s nulovou viditelností.

Po dokončení výstavby MVE Káraný se odstraňovali larzenové stěny na horní a spodní vodě. Odstraňování larzen se provádí pálením při teplotě 5.000°C. K pálení se používají termické nebo uhlíkové tyče, které se za pomocí kyslíku a vysokého elektrického proudu pod vodou zapálí. 

V Polsku na MVE jsme prováděli injektážní vrty, do kterých jsme poté pod tlakem pouštěli polyuretanovou pěnu. 

MVE Nymburk prošla před několika lety rozsáhlou rekonstrukcí. Ze stávajících 5 turbín se měnily 3 za nové.

Na vodní díle Slapy se prováděla kontrola a následná oprava česlí .

V jedné nejmenované společnosti jsme prováděli rekonstrukci a opravu odběrného objektu.

Egypt je bezesporu jedna z nejkrásnějších destinací pro potápění.