Prováděné práce

 

Nabídka prováděných prací pod vodou

 

 

 

Poradenství
Návrhy a řešení potápěčské problematiky včetně finančního rozpočtu
Průzkum
Video průzkumy
Veškerá měření
Demontáže a montáže
Výroba a montáž odmrazovacích technologií
Výroba a montáž provizorních hradidel
Výroba, repase, servis provozních hradících systémů
Zprovoznění starších hradících sytémů, vypracování technologického postupu
Asistence při hrazení
Výroba a montáž česlí
Zapůjčení čerpací techniky
Odsávání nánosů ( v jakémkoliv rozsahu i při špatné dostupnosti)
Likvidace larzenových stěn
Pálení (řezání) všeho do teploty tání 5400° C
Sváření
Vrtání
Bourání
Betonáže
Navádění vrtných souprav
Čištění tlakovou vodou Dynajet 500 me HP WAP 500 bar
Další práce na vyžádání objednavatela