Používaná technika

 

Pro potápěčské práce používáme veškerou dostupnou techniku

 

 

 
Suché potápěčské obleky (gumové do toxického prostředí)
Mokré potápěčské obleky
Celoobličejové masky (Interspiro, Gardian, EXO26)
Podvodní komunikace (drátová i bezdrátová)
Záložní záchranné systémy
Potápěčské helmy Kirby Morgan KM37, SL-27, BKM-18/28)
Technika pro dodávku vzduchu z hladiny
Technika pro dodávku vzduchu pod hladinou
Osvětlení
Digitální záznamové zařízení
Vysokotlaké kompresory
Nízkotlaké kompresory
Stavební kompresory
Podvodní hydraulické nářadí
Podvodní pneumatické nářadí
Souprava na pálení (řezání) BROCO
Svářecí souprava
Vysokokotlaká vodní vapka do tlaku 500 Bar
Zvedací vaky
Mobilní barokomora (Hyperbarická komora)
Mobilní autojeřáby
Tlačný remorker
Plovoucí pracovní plošiny, pontony a prámy
Foukání všech dýchatelných plynů (vzduch, nitrox, trimix)