Potápěčské pojištění

Dan logo

Nejuznávanější potápěčská pojišťovna - pojišťovna DAN (Divers Alert Network) zajišťuje pomoc potápěčům při nehodě kdekoliv na světě 24 hodin denně.
Kromě toho poskytuje odborné lékařské konzultace, podporuje výzkum potápěčských nemocí a organizuje kursy první pomoci a semináře s cílem zvýšit odpovědnost rekreačních potápěčů. Poskytuje také finanční a technickou pomoc při budování hyperbarických (přetlakových) komor v rozvojových zemích.

 

 

STŘÍBRNÉ POJIŠTĚNÍ DAN: DOPORUČENO PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ POTÁPĚČE. Pokrývá všechny druhy potápění včetně technického a nemá hloubkový limit. Pro hloubky větší než 130 m, musí být písemné svolení od DAN EUROPE.

BRONZOVÉ POJIŠTĚNÍ DAN: Je určeno pro rekreační potápěče, zahrnuje potápění se vzduchem i nitroxem. Má však hloubkový limit (40m) a nepokrývá technické potápění.

ZLATÉ POJIŠTĚNÍ DAN: Pro nejnáročnější potápěče. Pokrývá všechny druhy potápění včetně technického a nemá hloubkový limit. Pro hloubky větší než 130 m, musí být písemné svolení od DAN EUROPE.

 

Plnění v rámci potápěčského pojištění u pojišťovny DAN EUROPE

 

Krytí *

Bronzové

pojištění DAN

Stříbrné

pojištění DAN

Zlaté

pojištění DAN

Cena pojištění/rok 1.750,-Kč 2.400,-Kč 5.190,-Kč
První pomoc včetně převozu zraněného Plně hrazeno Plně hrazeno Plně hrazeno
Lékařský transport
Náklady hospitalizace
Hyperbarická léčba
€ 50.000,- Plně hrazeno Plně hrazeno
Převoz zotavujícího se potápěče € 50.000,- Plně hrazeno Plně hrazeno
Specializované ošetření, včetně rehabilitace,  
až do 30 dnů od data nehody
Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Denní dávka za pobyt v nemocnici během léčby Nezahrnuje

€ 50,-
pouze na lůžku

€ 50,-
pouze na lůžku

Jakákoliv protéza nezbytná po úrazu pojištěného € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-
Trvalá invalidita Nezahrnuje € 50.000,- € 100.000,-
Úmrtí pojištěného** Nezahrnuje € 6.000,- € 12.000,-
Pátrací a záchranná akce € 2.500,- € 10.000,- € 15.000,-
Náklady spojené s repatriací mrtvého Plně hrazeno Plně hrazeno Plně hrazeno
Ztráta potápěčské výstroje způsobená okolnostmi během
poskytnutí první pomoci a lékařského transportu
Nezahrnuje € 1.500,- € 3.000
Mimořádné výdaje za hotelové služby a letenky způsobené
následkem potápěčské nehody
Nezahrnuje
do  € 5.000,-
pouze pro člena DAN
€ 10.000,- člen DAN
a spolucestující
Náklady na právní služby ve vztahu k potáp. nehodě Nezahrnuje € 5.000,- € 10.000,-
Právní ochrana v zahraničí Nezahrnuje € 5.000,- € 10.000,-
Náklady na tlumočníka Nezahrnuje € 500,- € 1000,-
Právní odpovědnost vůči třetím stranám € 7.000,- € 25.000,- € 100.000,-
Náklady na první pomoc, bez hospitalizace Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Lékařské ošetření € 50.000,- Plně hrazeno Plně hrazeno
Náklady spojené s repatriací zemřelého Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Zajištění nezbytných léků
Pouze
asistence
Asistence a
doporučení
Asistence a 
doporučení
Peněžní půjčka na nepředvídatelné náklady € 1.500,- € 3.000,- € 6.000,-
Léčebné výlohy na ústavní péči, bez ohledu na počet dní v péči Nezahrnuje € 15.000,- € 20.000,-
Zpáteční letenka pro 1 osobu pro návštěvu zraněného Nezahrnuje € 2.500,- Plně hrazeno
Doprovod při návratu dětí a mladistvých Nezahrnuje € 5.000,- Plně hrazeno
Dodatečné náklady pro návrat doprovodu Nezahrnuje € 2.000,- Plně hrazeno
Transport auta domů nebo jeho vrácení do půjčovny Nezahrnuje € 1.000,- € 3.000,-

 

* Pojistné krytí platí pouze pokud je první pomoc organizována a řízena DAN Europe

 

Co proto musíte udělat?

Kliknutím zde přejděte na formulář.
Vyplňte ho a pošlete.

V dalším kroku zaplaťte příslušnou částku na číslo účtu:

51-0679160237/0100
variabilní symbol: uveďte datum Vašeho narození

Jakmile bude částka připsána na účet, on-line Vás pojistíme a obratem pošleme Vaše pojištění zpět na Váš email. Originál karta Vám přijde do 14 dnů na uvedenou adresu.


Jak postupovat při potápěčské nehodě:

Volejte DAN! DAN hot line telefonní číslo najdete na své členské kartičce. Mějte jí u sebe a postupujte podle následujících instrukcí. Jestliže jste ve Vaší zemi, volejte národní pohotovostní číslo. Jestliže jste v zahraničí, volejte mezinárodní pohotovostní číslo.

Operátor se zeptá na několik otázek a potom Vás spojí s lékařem DANu. Buďte připraveni poskytnout tyto informace:

 • Jméno a příjmení
 • DAN členské číslo
 • Místo, kde se nacházíte
 • Telefonní číslo pro případné zpětné volání
 • Popis problému
 • Data ponoru

Upozornění!
Mezinárodní linku obsluhují operátoři, kteří hovoří různými evropskými jazyky. V případě jazykových bariér buďte připraveni říci v angličtině následující:

 • DAN Emergency
 • My name is . . . . .(Jmenuji se . . . .)
 • My number is . . . . (Mé číslo pojištění . . . .)
 • I am calling from . . . . (Volám ze země . . . .)
 • My phone number is . . . . (Mé číslo telefonu je . . . .)

 

Lékař DANu:

 • Vám poskytne instrukce co a jak dělat během čekání na příjezd první pomoci
 • Kontaktuje místní záchranný systém nebo nejvhodnější a nejbližší barokomoru
 • Zorganizuje převoz do zdravotnického zařízení nebo barokomory
 • V případě potřeby koordinuje lékařsky asistovaný převoz do vlasti
 • Koordinuje tu nejlepší lékařskou péči s místními zdravotníky
 • Neustále monitoruje situaci a informuje osobu, která poskytovala první pomoc

 

Operátor DANu:
Potvrdí zdravotnickému zařízení/barokomoře, že pacient je členem DANu a že náklady spojené s léčbou jsou kryty na základě pojištění
Zašle zdravotnickému zařízení/barokomoře formuláře k vyplnění a k zahájení plateb za léčbu

 

Aktuální kurzy

Zobrazit všechny kurzy

Novinky

Zobrazit všechny novinky

Nepřehlédněte

darujtebazenpojistenicertifikaty